BWZ

Dokumenty 2015/16

Zasady finansowania zagranicznych wyjazdów dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w Programie Erasmus+ STA w roku 2015/2016

Wniosek_wyjazdowy-_Skierowanie

Oświadczenie_odbiór grantu

Proponowany wzór Confirmation_STA_ERASMUS+

Porozumienia międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus dot. wyjazdów dydaktycznych – stan na dzień 27.04.2015

Lista porozumień może ulec zmianie do końca kwalifikacji pracowników na wyjazdy dydaktyczne w roku akad. 2015/16. Pytania dot. najnowszych porozumień podpisywanych w trakcie kwalifikacji, proszę kierować do Koordynatorów Wydziałowych/kierunkowych (w przypadku Wydziału Filologicznego).

Wykaz dokumentów wymaganych od pracowników UŁ ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16:

1. Formularz-zgłoszeniowy-STA-2015/2016

2. Staff mobility agreement teaching ITP – uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta(wyjeżdżającego pracownika UŁ), Koordynatora Wydziałowego na uczelni macierzystej oraz przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej wraz z pieczęcią uczelni goszczącej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji może to być skan lub faks.

3. Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_STA_Erasmus+

Ww. dokumenty należy złożyć na ręce Koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+, nie później niż w terminie określonym w zasadach kwalifikacji pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ na UŁ, z uwzględnieniem terminu określonego na danym Wydziale UŁ.


Informacja dla niepełnosprawnych pracowników UŁ ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie pracownika – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Mobilność pracowników w programie Erasmus+, Rok akademicki 2015/16

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann