BWZ

Zasady finansowania FSS 2015/16

Zasady finansowania zagranicznych wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ z „grantem 0” i z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) w roku 2015/2016

 1. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus+ STA z „grantem 0” i z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny
  i Szkoleniowy mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich
  w Norwegii, Islandii, Liechtensteinu posiadających ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ECHE, z którymi Uniwersytet Łódzki podpisał stosowne porozumienie instytucjonalne zarówno w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy na rok 2015/2016, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych porozumieniach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych.
 2. Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami UŁ, którzy brali udział
  w kwalifikacji pracowników akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
  w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/16 i zostali zakwalifikowani na wyjazd
  do określonych w pkt. 1 uczelni. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
 3. Nauczyciel akademicki zobowiązuje się do wykonania co najmniej minimum programu zalecanego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Operatora Programu FSS tj. 8 godzin zajęć dydaktycznych podczas tygodnia pobytu w uczelni zagranicznej. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów w uczelni partnerskiej. Pobyt powinien trwać od 1 do 6 tygodni, przy czym w UŁ dofinansowanie FSS przyznawane jest
  na tygodniowy pobyt niezależnie od długości wyjazdu. Jeden tydzień rozumiany jest jako okres z przedziału 5-10 dni na miejscu, potwierdzonych przez instytucję przyjmującą
  w „Confirmation”. Na wyjazd pracownik otrzyma dofinansowanie ze środków Programu FSS, które będzie przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem.
 1. Na rok 2015/2016 wypłacone dofinansowanie z FSS na tygodniowy pobyt poświadczony przez instytucję przyjmującą z dokładnością do jednego dnia będzie obejmowało kwotę 7406,70 PLN w tym 5290,50 PLN na koszty pobytu w uczelni partnerskiej oraz 2116,20 PLN na koszty ubezpieczenia i podróży do/z uczelni partnerskiej.
 1. Dofinansowanie FSS będzie wypłacone jednorazowo przed wyjazdem w formie ryczałtu
  po podpisaniu umowy finansowej FSS i umowy finansowej Erasmus+ z grantem „0” w BWZ UŁ. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie Łódzkim dofinansowanie FSS zostanie wypłacone w PLN na konto bankowe wskazane przez wyjeżdżającego pracownika UŁ.
 1. Do finansowego i merytorycznego rozliczenia wyjazdu w ramach Erasmus+ z grantem „0” i z dofinansowaniem FSS, wyjeżdżający pracownik UŁ będzie zobowiązany dostarczyć
  do BWZ UŁ w ciągu 14 dni od zakończenia mobilności następujące dokumenty:
  potwierdzenie pobytu z przyjmującej uczelni partnerskiej,
  – oryginalny Indywidualny Program Nauczania na wzorze FSS, podpisany przez uczelnię partnerską,
  – oryginalny Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement podpisany przez uczelnię partnerską,
  oraz wypełnić ankietę ex-post FSS (link do ankiety –  login: fss_pracownik; hasło: efta73)
  i raport końcowy on-line przy użyciu narzędzi Komisji Europejskiej. Pracownik wracający mobilności jest zapraszany drogą e-mail do wypełnienia raportu końcowego, do którego link jest podany w treści korespondencji. Zadaniem pracownika jest wypełnienie pól i wysyłka zwrotna formularza opracowanego w technologii webowej.
 1. Zakwalifikowanych nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia BWZ oraz koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ o decyzji  rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu w roku 2015/2016.
 2. Realizacja wyjazdów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ z „grantem 0”
  i z dofinansowaniem z Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)
  do uczelni określonych w pkt. 1 możliwa jest w okresie od 1 października 2015r. do 30 września 2016r., w czasie, kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.
 1. W przypadku posiadania przez UŁ wolnych środków FSS na realizację wyjazdów w celu prowadzenie zajęć dydaktycznych, będą one mogły być wykorzystane na dodatkowe mobilności tylko do uczelni określonych w pkt. 1 lub dopłatę do czasu ponad tygodniowy pobyt, określony w pkt.3.

 

                                                                                                                 .

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann