BWZ

Zasady 2020/21

W związku z pozyskaniem funduszy przez UŁ na realizację projektu Komponent II, Mobilność w Szkolnictwie Wyższym w ramach programu Edukacja na rok 2020/21, BWZ UŁ zaprasza nauczycieli akademickich UŁ do udziału w kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 8 godz. dydaktycznych) w ramach ww. projektu w okresie od 13 marca do 30 września 2021 r. Projekt jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG (wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii – 85%) oraz budżetu państwa (15%).

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dot. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską i ma na celu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce, (źródło: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/informacje-ogolne/opis-programu/).

Zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania zagranicznych wyjazdów nauczycieli akademickich UŁ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich, z którymi UŁ podpisał stosowne umowy międzyinstytucjonalne  w ramach projektu Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, II Komponent, program Edukacja w roku akademickim 2020/2021

Kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w ramach ww. projektu prowadzona jest centralnie w terminie od 11.01.2021 r. do 11.02.2021 r. Wyjazdy do uczelni partnerskich mogą trwać od 1 dnia do 6 tygodni, przy czym UŁ zapewnia dofinansowanie z projektu na max. 5 dni pobytu w wysokości 1250 EURO (wypłacane w PLN jako równowartość kwoty określonej w EUR) i podróż.
UŁ posiada dofinansowanie na 5 wyjazdów pracowników UŁ.

Wykaz uczelni partnerskich, do których można wyjechać w ramach projektu Komponent II, Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Edukacja:

  1. Volda University College – mobilność dla 1 pracownika w dziedzinie dziennikarstwo
  2. Molde University College – Specialized University in Logistics– mobilność dla 1 pracownika w dziedzinie logistyka
  3. Inland Norway University of Applied Sciences – mobilność dla  2 pracowników w dziedzinie geografia i ekonomia
  4. University of Iceland– mobilność dla 2 pracowników w dziedzinie dziennikarstwo, prawo, języki obce

Dokumenty wymagane do przygotowania i złożenie w BWZ UŁ na etapie kwalifikacji do dnia 11.02.2021:
–  uzgodniony z uczelnią zagraniczną i trójstronnie podpisany Mobility agreement – staff mobility for teaching
– list motywacyjny
– pisemna zgoda przełożonego na wyjazd
formularz zgłoszeniowy

Profil programu Edukacja na FB
Ogólnopolska strona programu Edukacja: www

Osoba kontaktowa dot. projektu Komponent II, Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Edukacja na UŁ – mgr Gabriela Szkup, pracownik BWZ UŁ (gabriela.szkup@uni.lodz.pl, tel: +48 42 635 40 36). Pytanie dot. projektu i wyjazdów proszę kierować do osoby kontaktowej.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

Informacja dot. zwolnienia od podatków dochodowych od osób fizycznych środków dystrybuowanych w ramach III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 – pismo MIiR z dn. 13.12.2018


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann