BWZ

Przed wyjazdem 2020/21 i 2021/22

Dokumenty do złożenia w BWZ UŁ/przesłania na adres (gabriela.szkup@uni.lodz.pl) na ok. 1 miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, który został przyznany do realizacji w roku akademickim 2020/21 oraz 2021/22 (dot. wyjazdów zatwierdzonych w kwalifikacji wydziałowej prowadzonej do 30.09.2021).

1) zgłoszenie wyjazdu za granicę skierowanie z podpisem przełożonego i Dziekana – zmieniony załącznik zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 57 z dn.24.01.2022; W zgłoszeniu powinny być podane daty podróży z i do uczelni zagranicznej.
W przypadku wyjazdu dydaktycznego Erasmus+ pracownik powinien zaznaczyć pkt 4. jako cel wyjazdu oraz zaznaczyć, że wnioskuje o zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy na okres skierowania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2) podpisane oświadczenie (PL);  załącznik-oświadczenie (ANG) – dla pracowników UŁ, którzy nie posługują się jęz. polskim;

3) zaktualizowany Staff Mobility Agreement_teaching w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub Staff Mobility Agreement_teaching_training w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z uczestnictwem w szkoleniu (STA+STT); W programie nauczania/nauczania połączonego ze szkoleniem powinny być podane daty realizacji programu w uczelni zagranicznej bez dni na podróż.

4) udokumentowane ustalenia z uczelnią zagraniczną dot. formy realizacji programu np. w formie korespondencji mailowej z uczelnią zagraniczną lub wpisane do programu nauczania;

5) Zlecenie_przekazywania_dofinansowania_Erasmus lub Oświadcz_o_sposobie_przekazania_dofinansowania w przypadku odbioru środków w placówce banku.

Wysokość dziennych stawek dofinansowania Erasmus+ jest uzależniona od kraju uczelni przyjmującej i wynosi w roku 2020/21 i 2021/22:
Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EURO/dzień.
Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EURO /dzień.
Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 140EURO /dzień.

Dofinansowanie z programu Erasmus+ jest wypłacane na uzgodniony i wpisany do programu nauczania/nauczania połączonego ze szkoleniem okres pobytu w uczelni partnerskiej trwający od 2 do 5 dni oraz dodatkowo na max. 1 dzień przed lub 1 dzień po mobilności przeznaczony na podróż, pod warunkiem, że podróż nie pokrywa się z dniami pobytu w uczelni zagranicznej. Jeśli uzgodniony okres pobytu w uczelni zagranicznej jest dłuższy niż 5 dni, to okres powyżej 5 dni będzie realizowany z „dofinansowaniem zerowym”.

Dofinansowanie kosztów podróży

Komunikat Kwestora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2012-09-12 w sprawie świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych oraz wizowania paszportów dla Uniwersytetu Łódzkiego

Jeśli pracownik UŁ otrzymał zgodę na dofinansowanie kosztów podróży na wyjazdy STA/STA+STT Erasmus+ ze środków macierzystego wydziału, uprzejmie prosimy o wykorzystanie jednego z poniższych dokumentów dot. podróży i złożenie go/przesłania do p. Marty Kowalskiej (marta.kowalska@uni.lodz.pl), pracownika Działu Rachunkowości Zarządczej UŁ wraz z uzyskaną zgodą Rektora UŁ na wyjazd i decyzję Dziekana dot. dofinansowania wyrażoną np. na zgłoszeniu wyjazdu za granicę Skierowaniu lub w odrębnym podaniu lub zgodnie z procedurą przyjętą na wydziale.

zał. nr 4 – UMOWA o wykorzystaniu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych
zał.-nr-6  – ZLECENIE ZAKUPU BILETU LOTNICZEGO NA POBYT SŁUŻBOWY ZA GRANICĄ

Dokumenty do rozliczenia mobilności Erasmus+ 2020/21 w BWZ UŁ:

Proponowany wzór:
Confirmation_STA_Erasmus – wyjazd dydaktyczny
Confirmation_STA_with-training_Erasmus – wyjazd dydaktyczny ze szkoleniem
(Wymagany na papierze firmowym uczelni przyjmującej)
Raport uczestnika wypełniany w systemie KE  – EP-KA1-HE-Staff-2020_27_10_2020_EN_draft


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann