BWZ

Klauzula RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach programu Erasmus+

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
 2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
  2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1) przeprowadzenia rekrutacji/kwalifikacji na wyjazd (m.in. na studia, praktyki, wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy) w ramach programu Erasmus+;
  2) dokumentacji przebiegu mobilności realizowanej w ramach programu Erasmus+ -w przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji/kwalifikacji;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE oraz przyjętych w  Uniwersytecie aktów wewnętrznych;
 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim;
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych, innymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Uczelni;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o  których mowa w pkt 3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann