BWZ

Strona Główna

 Stypendia CEEPUS Freemover 2014/15

Oferta stypendialna BAYHOST do uczelni w Bawarii – 2015/16

Mobilni badacze Erasmus+ (projekt dla studentów)

Oferta stypendialna DAAD – 2015/16

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej do USA dla doktorantów i pracowników – 2015/16

Mummert Scholarship do Niemiec – 2015/16

Stypendium RP za miesiąc wrzesień 2014r.

Ważne informacje – Stypendium RP

Program stypendialny im. Stefana Banacha dla studentów z Partnerstwa Wschodniego na studia II stopnia

Program stypendialny dla studentów z Partnerstwa Wschodniego na studia III stopnia

Dodatkowa rekrutacja na studia Erasmus+2014/15 – semestr letni

Nowy Learning Agreement for Studies dla studentów Uł wyjeżdżających w ramach Erasmus+/CE w 2014/15

Konferencji „Train professors to teach – wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej” – Gdańsk, 16.05.2014

Club d’Europe – photo contest – dla studentów Campus Europae

Summer School in Tianjin -TUC, 2014

Kursy językowe dla studentów UŁ wyjeżdżających na studia Erasmus+ 2014/15 – znane terminy

Stypendium do Chin – kurs języka chińskiego, 2014/15

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki zagraniczne w roku 2014/15 w ramach programu Erasmus+ 26.03-16.05.2014

Oferty zagranicznych praktyk dla studentów

EPRIE – Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe 2014

Uniwersytet Łódzki uzyskał Erasmus Charter for Higher Education w ramach Erasmus+ na lata 2014/2020 Ref. Nr: 49245-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Roczne studia Campus Europae w Yaroslav-the-Wise Novgorod State – 2014/15

Kurs języka obcego – dla studentów Erasmus+

2014-2015 FULBRIGHT SELF-PLACED GRADUATE STUDENT AWARD

Spotkania informacyjne dot. oferty stypendialnej Fulbrighta – marzec 2014

Zawieszenie udziału Szwajcarii w programie Erasmus+

Oferta wyjazdów w ramach projektów Erasmus Mundus - PUEDES i EFFORT

Oferta stypendialna BUWIWM 2014/15 – Japonia, Francja, Dania, Islandia, Korea, Meksyk, Rosja, Tunezjaprocedura składania dokumentów z udziałem UŁ na rok 2014/15

Dzień Chiński w Łodzi – 27.02.2014

Oferta stypendialna do Japonii – Mizuta Scholarship 2014/15

I etap rekrutacji Erasmus+ od dn. 06.02.2014 godz. 8:00 do dn.26.02.2014 godz. 12:00 w UsosWeb

II etap rekrutacji Erasmus+na poszczególnych Wydziałach UŁ

Erasmus Polska na Facebooku

Oferta wyjazdów stypendialnych w ramach Funduszu Wyszehradzkiego 2014/15
Intra-Visegrad Scholarships
i Out-Going Scholarships

Erasmus Mundus Akcja 2 z udziałem UŁ – oferta wyjazdów dla studentów w roku 2014/15

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Zhengzhou University

KONKURS: Go Green in the City 2014

Postdoctoral Research Fellowship Program 2014-15 w Izraelu

Oferta stypendialna BUWIWM na rok 2014/15

Stypendium DAAD – spotkanie informacyjne na UŁ

Oferta stypendialna DAAD 2014/15

Wykaz umów LLP Erasmus na wyjazdy dydaktyczne pracowników UŁ – stan na dn. 16.04.2013

Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu

Call of Scholarships of the Mexican Government for Foreigners

Fundusz Wyszehradzki - prezentacja nt. oferty stypendialnej i projektów partnerskich w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Praktyki IAESTE