BWZ

Rekrutacja 2021/22

Zasady rekrutacji studentów UŁ na wyjazdy na częściowe studia za granicą na rok akademicki 2021/22 w ramach programu Erasmus+ i Edukacja

Planowany kalendarz rekrutacji na rok 2021/22

I etap – złożenie wniosku w USOSweb  od 15.02.2021 do 10.03.2021

II etap – prowadzony na wydziale, w tym możliwe rozmowy przez MS Teams od 10.03.2021 do 26.03.2021

Ostateczne wyniki rekrutacji będę podane w USOSweb najpóźniej w dn. 29.03.2021

Spotkanie informacyjne dot. wyjazdów i rekrutacji odbędzie się w dniu 18 lutego br. i będzie prowadzone przez pracowników BWZ.

Link do wydarzenia na MS Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania – spotkanie w języku polskim, 18.02.2021, 10.00-12.00

Link do wydarzenia na MS Teams:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania – spotkanie w języku angielskim, 18.02.2021, 13.00-15.00

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 18.02.2021

Jeśli macie pytania dot. uczelni, do których możecie wyjechać na studia semestralne w ramach programu Erasmus+/Edukacja na rok 2021/22, skontaktujcie się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym lub w przypadku Wydziału Filologicznego z Koordynatorem kierunkowym ds. ECTS!
Informacja o spotkaniach oraz strony o wyjazdach dla studentów poszczególnych Wydziałów UŁ:
WBiOŚ: spotkanie informacyjne 23.02.21, 11.00
WCH: Facebook
WE-S: Nie tylko Erasmus – sesja Q&A – programy mobilnościowe dla studentów EkSocu – Facebook live – 22.02.2021 godz. 12:00
WFil – spotkanie informacyjne 17/02/21 godz. 10:00, link oraz 19/02/2021 godz. 11:00
WF-H
WFiIS
WMiI 
WNG
WNoW: Facebook 
WSMiP  – spotkanie wydziałowe w dn. 24.02.2021 od 10:30 w wersji polskiej, od 11:30 w wersji angielskiej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Agatą Włodarską-Frykowską agata.wlodarska@wsmip.uni.lodz.pl
WPiA oraz spotkanie informacyjne 19.02 (piątek) o g. 9:30. Informacja z linkiem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konkursy-stypendia/rekrutacja-2021-erasmus.html

WZ  Wydziałowe spotkanie informacyjne dot. wyjazdów i rekrutacji – sesja pytań i odpowiedzi – 23.02.2021 12:00-13:00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Wydział Filia w Tomaszowie

Więcej informacji o I etapie rekrutacji

Student UŁ zainteresowany wyjazdem na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ lub Edukacja (5 uczelni partnerskich w Norwegii i Islandii) w roku akademickim 2021/22, może ubiegać się taki wyjazd poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego w USOSweb do 10/03/2021 do godz. 12:00. W przygotowanym wniosku student określa 2-3 uczelnie, do których chce wyjechać na mobilność oraz uzupełnia wymagane pola w tym CV, list motywacyjny w jęz. polskim i obcym, argumentując chęć wyjazdu do wskazanych uczelni. W tym celu należy zalogować się do USOSweb, wybrać zakładkę Dla studenta, wymiana studencka, oferty wyjazdów i wybrać swój wydział. Po wyborze macierzystego wydziału pojawi się wykaz ofert wyjazdów do uczelni partnerskich z informacją o nazwie uczelni zagranicznej, poziomie studiów, liczbie miejsc i dziedzinie akademickiej, której dotyczy dana oferta. 

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach:
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.
Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W zakładce „Uniwersytet Łódzki” w USOSweb znajdują się oferty wyjazdów wynegocjowane przez  Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet dla wszystkich studentów UŁ zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Więcej informacji o II etapie rekrutacji

II etap: prowadzony na wydziale od 10.03.2021 do 26.03.2021, możliwe będą dodatkowe rozmowy ze studentami przez MS Teams, weryfikacja deklarowanego poziomu jęz. obcego. Szczegółowe informacje dot. II etapu udziela Koordynator Wydziałowy.

W drugim etapie będą pobierane z Dziekanatu średnie ocen dla studentów, którzy złożyli wniosek w USOSweb.

Ostateczne wyniki rekrutacji powinny być widoczne na koncie studenta w USOSweb najpóźniej w dn. 29/03/2021. Zakwalifikowany na wyjazd student musi niezwłocznie uzupełnić kilka informacji dot. wyjazdu w USOSweb w zakładce wyjazdy, które po zatwierdzaniu przez Koordynatora można wygenerować w postaci Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Dokument można pobrać dopiero wtedy jak w polu etap kwalifikacji widnieje odpowiedź „zatwierdzony”, naciskając przycisk wydrukuj.

Zgłoszenie należy pobrać i niezwłocznie wysłać do Koordynatora Wydziałowego do 30/03/2021 jako załącznik do wiadomości mailowej, w której powinno znaleźć się oświadczenie studenta UŁ, że dane podane w Zgłoszeniu są zgodne z prawdą i że student akceptuje warunki wyjazdu. Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o przesłanie do Wydziałowego Koordynatora zobowiązania o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd. Taki sam obowiązek dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane na wyjazd na rok 2021/22, który będzie ich pierwszym rokiem studiów w szkole doktorskiej działającej przy UŁ.


WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann